شنبه 3 آبان 1393   15:23:44
اداره كل راه و ترابري استان سمنان
عناوين اصلي
ارتباط با ما

آدرس: شاهرود - ميدان امام رضا (ع) - كيلومتر يك جاده مشهد- اداره كل راه وترابري استان سمنان تلفن تماس: 31-2223830- 0273
دورنگـــار   :      2227105- 0273
روابط عمومي: 31-2223830(داخلي 248)
پست الكترونيك : infor_semnan@mrud.gov.ir
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MrtGuest)


Powered By Sigma ITID.