30 خرداد 1398
En | 

آرشیو اخبار


سرپرستان ادارات پیمان و رسیدگی و برنامه و بودجه اداره کل منصوب شدند
طی احکام جداگانه ای از سوی سرپرست اداره کل؛
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان,  طی احکام جداگانه ای از سوی مهندس دهقان سرپرست این اداره کل، مسعود خرمیان  به عنوان سرپرست اداره پیمان و رسیدگی و  علی اصغر فراتی رئیس ادار...
چهارشنبه 29 خرداد 1398
معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی اداره کل منصوب شد
طی حکمی از سوی دهقان سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان؛
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و  شهرسازی استان سمنان مرتضی دانایی طی حکمی از سوی حسین دهقان سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان به سمت معاونت توسعه مدیریت و منابع این اداره کل منصوب شد.  در ...
چهارشنبه 29 خرداد 1398
اولین مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان منصوب شد.
طی حکمی از سوی اسلامی وزیر راه و شهرسازی انجام شد؛
شنبه 11 خرداد 1398
لزوم پیگیری و رفع سریع مشکلات ساکنین مسکن مهر شهر دامغان
در سفر میرجعفریان به دامغان مطرح شد؛
چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398
اهدا خون  جمعی از کارکنان اداره کل
چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398