پنجشنبه، 14 مرداد 1400
En | 

بسمه تعالی 

اطلاعیه

         به اطلاع کلیه بازدید کنندگان محترم می رساند از این پس کلیه مراحل تمامی مزایدات و مناقصات این اداره کل (موارد ذیل) اعم از مشاهده، دریافت و بارگزاری مدارک درخواستی در پایگاه اینترنتی  https://www.setadiran.ir   امکان پذیر می باشد. شما می توانید با ثبت نام در پایگاه مذکور و اخذ کد کاربری و رمز عبور، بسته به نوع و حوزه فعالیت خود در مزایده یا مناقصه شرکت نمائید.

                                                                                   اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان

 

دانلود آگهی و شرایط فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی