شماره: 6408
1398/01/08
اطلاعیه مهلت و شرایط ثبت درخواست تملک املاک تصرفی
اطلاعیه مهلت و شرایط ثبت درخواست تملک املاک تصرفی

بسمه تعالی

اطلاعیه

 

      باطلاع عموم شهروندان محترم استان سمنان می رساند آن دسته از متقاضیــانی که تاکنون نســـبت به تعیین تکلیف اراضی تصرفی خود اقدام ننموده اند می توانند براساس "مصوبه سیاست های حمایتی و شـرایط کلی نحوه واگذاری عرصه ساختمان های احداثی در اراضـی تصرفی ملکی و یا در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن در محدوده شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت و بالاتر ابلاغی از سـوی  مقام وقت عالی وزارت راه و شهرسازی"  با مراجعـه به یکی از ادارات راه و شهرسـازی استان نسـبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند تا مراحل بعدی وفق ضوابط و مقررات مربوطه انجام گردد.

آخـرین مهلت ثبت درخواست پایان تیرماه سال 1398 تعیین گردیده و قابل تمدید نخواهد بود.

 

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان

حق انتشار محفوظ است ©