شماره: 6410
1398/01/08
برنامه ملاقات عمومی با مدیر کل
برنامه ملاقات عمومی با مدیر کل

اطلاعیه

بر اساس بخشنامه شماره 50/1/57613  مورخه 97/12/27 استاندار سمنان در خصوص برگزاری ملاقات عمومی مدیران دستگاههای اجرائی استان سمنان بدینوسیله باطلاع می رساند برنامه این اداره کل به شرح ذیل می باشد:

 

 

لذا جهت تسهیل در امور پاسخگوئی مجددا" تاکید می گردد کلیه متقاضیان محترم ملاقات حضوری حتما" و فقط از طریق میز خدمت مستقر در اداره کل نسبت به تکمیل و ثبت فرم درخواست و پیگیری و حصول نتیجه اقدام نمایند.                                                                     

                                                                                   روابط عمومی اداره کل

 

حق انتشار محفوظ است ©