پنجشنبه، 14 مرداد 1400
En | 
فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی
 

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی

شنبه، 19 مهر 1399 | Article Rating

اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی عملیات تکمیلی و احداث باند دوم محور دامغان فولاد محله به شماره  2099003540000009را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعلام ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه ، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  )ستاد(  به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

                                            اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان

تصاویر
  • فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی
ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجو

برچسب ها